Работа на графическом планшете: Работа на графическом планшете Intuos4 в Corel Painter или как я отказался от мышки